[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
A
Afkoopwaarde Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij vroegtijdig beŽindigen van een levensverzekering. Dit bedrag is vrijblijvend op te vragen.
Afkopen verzekering Het voortijdig beëindigen van een levensverzekering.
Afsluitkosten Alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van de hypotheek. Dit omvat onder meer afsluitprovisie, taxatie-, administratie- en notariele kosten.
Afsluitprovisie Wordt door de bank in rekening gebracht bij het afsluiten van een hypotheek. Doorgaans 1% van de hypotheeksom.
Aftrekpost Een bedrag dat u in mindering kunt brengen op uw bruto jaarinkomen. Hierdoor wordt het belastbare inkomen lager worden, waardoor u in veel gevallen geld van de Belastingdienst terug kunt vorderen.
Akte van levering De akte die de overdracht van de onroerende zaak bevestigt. Deze wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.
Arbeidsongeschikt Tijdens de looptijd van een hypotheek kunt u arbeidsongeschikt raken. Hierdoor kan het zijn dat u terugvalt in inkomen en uw hypotheeklasten te hoog worden. Dit risico kunt u vooraf meeverzekeren.