[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
D
Dagrente De actuele rente voor een nieuwe hypotheek.
Debiteur Schuldenaar. Diegene die de schuld heeft.
Depot Een stalling voor geld. Voorbeelden zijn onder meer een bouwdepot of premiedepot.
Depotrente Rente die verschuldigd is/verkregen wordt door stalling van geld in een depot.
Disagio U betaalt bij het afsluiten van de hypotheek meer afsluitprovisie, maar betaalt gedurende de eerste rentevasteperiode een lagere rente.