[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
E
Echtgenoot Echtgenoot / Partner die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
Effectieverente De daadwerkelijk te betalen rente, met inbegrepen van de afsluitkosten, frequentie, voor of achteraf betalen en de terugbetaaltermijn.
Eigen Woning De Eigen Woning die de belastingplichtige anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat.
Eigendomsbewijs/akte Het door het Kadaster gewaarmerkte bewijs dat u ontvangt na het passeren van de woning bij de notaris.
Erf-dienstbaarheid Hiermee is een erf belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Bijvoorbeeld het recht van overpand.
Erfpacht Een recht om een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken. De erfpachter heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar, maar mag niets doen dat de waarde zou verminderen. Voor het gebruik van de grond betaalt de erfpachter de eigenaar een canon.
Executieverkoop Gedwongen verkoop van uw huis. Noodzakelijk wanneer u niet meer aan uw hypothecaire financiele verplichtingen kunt voldoen.
Executiewaarde De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.
Expiratiedatum De datum dat een contract of afspraak afloopt. Bijvoorbeeld de einddatum van een rentevaste periode.
Extra aflossen Het bedrag dat u aflost naast het contractueel vastgelegde bedrag.