[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
G
Garantie-certificaat Certificaat dat uitgereikt wordt door het Garantie Instituut Woningbouw en de kwaliteit van de woning waarborgt.
Gereedmeldings-formulier Zodra een premiewoning door de bewoner bewoond kan worden, moet u dit formulier indienen bij de gemeente. Dit formulier dient als feitelijke aanvraag voor de subsidie.
Gerichte Lijfrente Lijfrenteverzekering gesloten na 01-01-1992 ( koopsom ) of 15-10-1990 ( premiebetalend) . De omvang van de termijnen staat nog niet vast. Bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst wordt bepaald van wiens leven de uitkering afhankelijk zullen zijn.
Geroyeerd verbuiging van het werkwoord royeren (diskwalificeren, uitsluiten )
GIW Garantie Instituut Woningbouw. Instituut dat de garantiecertificaten uitgeeft en administreert.