[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
H
Herbouwwaarde Het bedrag dat nodig is om een woning opnieuw te bouwen.
Hoog-laagconstructie Wanneer u uw hypotheek wilt aflossen door middel van een levensverzekering betekent deze constructie dat u de eerste jaren een veel hogere premie betaalt, waardoor direct een kapitaal wordt opgebouwd en uw vervolgpremies lager zullen zijn.
Huurbeding Clausule in de hypotheekakte waarbij de koper wordt beperkt in zijn vrijheid om de woning te verhuren.
Huurwaarde-forfait Bedrag dat een perceel aan huur kan opbrengen. Dit bedrag moeten huiseigenaren optellen bij het inkomen.
Hypothecaireinschrijving Vermelding in het hypotheekregister voor wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend.
Hypothecairelening Een geldelijke lening met een onroerende zaak als onderpand.
Hypotheek-offerte Voorstel van de geldverstrekker waarin staat tegen welke vergoedingen en voorwaarden een hypotheek verstrekt kan worden.
Hypotheekrente De vergoeding die men verschuldigd is voor de hypothecaire lening.