[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
J
Jaarinkomen Het bedrag dat u bruto per jaar verdient.
Jaarruimte Een belastingplichtige kan gebruik maken van de jaarruimte als hij /zij bij aanvang van het kalenderjaar nog geen 65 jaar oud is, een pensioentekort heeft, kan hij/zij gebruik maken van de jaarruimteberekening voor lijfrentepremieaftrek