[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
K
Kadaster Openbaar register van onroerende goederen
Kapitaal-verzekering Verzekering waarin een kapitaal wordt opgebouwd. Dit kapitaal wordt uitgekeerd op de einddatum of bij het voltrekken van een verzekerd evenement.
Kapitaalverzekering Iedere levensverzekering waarbij de prestatie van de verzekeraar vast staat, ongeacht of er een bedrag ineens wordt uitgekeerd of een vast aantal termijnen.
Kettingbeding Clausule in de hypotheekakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar moet worden overgedragen aan de volgende eigenaar van het onroerend goed.
Koop-overeenkomst Contract tot koop van de onroerende zaak. Ook wel voorlopig koopcontract genoemd.
Kosten Koper Ook aangeduid als k.k. Onder kosten koper vallen de kosten die gemaakt worden bij de overgang van de woning. Dit betreft de overdrachtsbelasting (6%) en de notariskosten.
Kwaliteitstoets Bij premiekoopwoningen dient de subsidieverstrekker te controleren of de kwaliteit van het huis in overeenstemming is met de prijs.