[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
N
Nettomaandlasten Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast minus de terug te ontvangen belasting.
NHG Nationale Hypotheek Garantie (zie menu-optie)
Nibud Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Nominale rente Het rentepercentage dat door de geldverstrekker in de hypotheekofferte wordt gehanteerd.
Notaris Openbaar ambtenaar, bevoegd om authentieke akten te verlijden en bewaren. Hypotheken moeten passeren via de notaris.
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen. Landelijke organisatie van beëdigde makelaars.