[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
O
Onderhandseakte Akte die is opgesteld zonder tussenkomst van de notaris.
Onherroepelijke begunstiging De begunstiging is conform de voorwaarden aanvaard, of de verzekering is tot uitkering gekomen doordat de begunstiging vast ligt. De begunstiging moet wel eerst geaccepteerd worden, voordat we spreken van onherroepelijke begunstiging.
Onroerend Goed De grond inclusief alles wat zich daarin of daarop bevindt dat aard- of nagelvast is.
Ontbindendevoorwaarden Een of meerdere clausules in de koopovereenkomst waardoor in de periode tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de overdracht bij de notaris onder bepaalde voorwaarden de koop alsnog ontbonden kan worden. Een voorbeeld is als er geen hypotheek gevonden kan worden.
Opstal-verzekering Verzekering voor het woonhuis.
Oudedagreserve Dit is een bepaald bedrag dat een ondernemer van een eenmanszaak, maatschap of vof opzij mag zetten voor de oudedagsvoorziening. Over het bedrag hoeft hij voorlopig geen belasting te betalen. De reserve is een uitstel van betaling van belasting.
Overbruggings-krediet Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van het nieuwe huis en de verkoop van het oude huis.
Overdrachts-belasting Belasting die wordt geheven bij verkoop van een onroerende zaak. In 2000 6% van de koopsom minus een bedrag voor overname van de roerende goederen.
Overhevelings-toeslag Per 1 januari 1990 komen diverse premies voor rekening van de werknemer. Ter vergoeding ontvangen werknemers een toeslag op het inkomen.
Overlijdens-risicoverzekering Verzekering die tot uitkering komt bij overlijden van de verzekerde.
Oversluiten Wanneer de actuele rentestand lager is dan de rente die u voor uw hypotheek betaalt, kan het voordeliger zijn om uw oude hypotheek in te lossen en een nieuwe hypotheek tegen de actuele rente af te sluiten.
Overwaarde Het verschil tussen de actuele waarde van uw huis en uw hypotheekschuld.
OZB Onroerende zaak belasting. Hoogte wordt bepaald door gemeente.