[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
P
Passeerdatum Datum waarop een akte bij de notaris passeert.
Periodieke uitkering Periodieke uitkering is het recht op ( toekomstige ) uitkeringen die periodiek gedaan worden.
Premiedepot Vaste rekening waaruit premiebetalingen voor verzekeringen worden betaalt.
Premievrijmaken Een mogelijkheid om bij voldoende waarde in een polis of voldoende overwaarde een levensverzekering door te laten lopen zonder premies af te dragen.
Projectkorting Rentekorting of korting op de afsluitprovisie bij nieuwbouwprojekten.