[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
R
Rekenrente Rentevergoeding over het in de verzekering opgebouwde kapitaal.
Renseigneren Algemene term voor informatieverplichting van verzekeraars aan de belastingdienst.
Rentebedenktijd Periode waarin het mogelijk is om op elk gewenst moment de rente voor een bepaalde periode vast te zetten tegen de op dat moment geldende rente.
Rentebijschrijven De rentelast niet betalen, maar optellen bij de hypotheeksom.
Renteherziening Na afloop van een rentevaste periode ontvangt u automatisch een nieuw rentevoorstel van de geldverstrekker.
Rentemarge De hypotheekrente maar blijft gelijk wanneer de actuele rente binnen een bepaalde marge of bandbreedte blijft.
Rentevasteperiode Vastgestelde periode waarbinnen het te betalen hypotheekrentepercentage niet wijzigt.
Reserveringsruimte Lijfrentepremieaftrek in enig kalenderjaar in de situatie dat de belastingplichtige in de zeven voorgaande kalenderjaren geen gebruik heeft gemaakt van de jaarruimte.
Restantschuld De schuld van de geldelijke lening welke overblijft na aftrek van de aflossingen.
royeren royeren diskwalificeren, uitsluiten