[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
U
Uitwinning Rechtsvordering om iemand het eigendom van een zaak over te nemen, bijvoorbeeld door het niet betalen van de hypotheeklast.
Unifersal life Verzekeringsconstructie waarbij maandelijks het overlijdensrisicogedeelte van de verzekering opnieuw wordt berekend. Uitgangspunten zijn hierbij de opgebouwde waarde in de polis en de leeftijd van de verzekerde ten opzichte van het verzekerde bedrag.
Unit linked Verzekeringsconstructie waarbij premies worden belegd in paricipaties in een beleggingsfonds.