[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
V
Variabelerente Het te betalen rentepercentage wordt dagelijks, wekelijks, maandelijks of per kwartaal vooraf of achteraf opnieuw vastgesteld aan de hand van de dagrente.
Verblijvings-beding Clausule die vastlegt is wat er gebeurt bij het overlijden van de partner bij ongehuwd samenwonenden. Hiermee wordt voorkomen dat de achterblijver uit het huis gezet kan worden door eventuele erfgenamen.
Verenigingvan Eigenaren Vereniging van eigenaren van een appartementencomplex. Deze VVE beheert de servicekosten en organiseert het gemeenschappelijke onderhoud aan het perceel. Draagt tevens zorg voor de boekhouding.
Verpanding Het overdragen van een recht aan een ander persoon.
Verwervings-kosten Kosten die gemaakt moeten worden om een onroerende zaak in eigendom te krijgen.
VON Vrij op naam. Nieuwbouwwoningen worden meestal vrij op naam verkocht. Hierbij zijn belasting- en notariskosten voor de verkoper.