[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [M]  [N]  [O]  [P]  [R]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W
W
WOZ Waarde Onroerende Zaak. De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente. De WOZ-waarde wordt gebruikt bij het berekenen van de OZB en het huurwaardeforfait