INFO
Sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel op 01 januari 2001 zijn een aantal zaken veranderd. In het nieuwe belastingstelsel blijft uw hypotheekrente gewoon aftrekbaar. De volgende zaken kunnen echter wel voor u van belang zijn:

 • AFTREK
  De aftrek van hypotheekrente (in Box 1) geldt alleen voor aanschaf, verbetering en onderhoud van uw eigen woning. Rente die u betaalt voor een lening voor een eventueel tweede woning of ander onroerend goed is niet meer aftrekbaar, evenmin als rente op leningen voor andere zaken. Deze rente zal worden aangeduid als consumptieve rente.

 • RENTEDUUR
  De rente over uw hypotheek is nog maar maximaal 30 jaar aftrekbaar. Voor bestaande hypotheken gaat deze periode van 30 jaar in op 1 januari 2001. Zodra u uw hypotheek gaat verhogen, gaat voor deze verhoging weer een nieuwe periode van 30 jaar in. U dient dan wel deze verhoging aan te wenden voor aanschaf of verbetering van uw huis.

 • KAPITAALSVERZEKERING
  De kapitaalsverzekering is aan meer regels gebonden en is daardoor niet automatisch belastingvrij. De uitkering van een nieuwe kapitaals verzekering, gekoppeld aan uw eigen woning, blijft onbelast, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In alle andere gevallen wordt de opbouw van het kapitaal als vermogen gezien in box III en zal dus jaarlijks belast worden.

 • VRIJSTELLING
  In box III kan er een vrijstelling van toepassing zijn voor bestaande kapitaalsverzekering afgesloten voor 15 september 1999. Wanneer er vanaf dat moment geen wijzigingen als verhoging in kapitaal of verlening van de looptijd hebben plaatsgevonden, dan geld er een vrijstelling van maximaal EUR 123.430,-.

Voor meer informatie kunt u de brochure "Uw eigen woning en het nieuwe belastingstelsel" bestellen bij de Belastingdienst Bestellijn: 0800-0043 . Voor meer informatie kunt u ook naar de site van de belastingdienst gaan. Naar de site