WAT IS EEN BOUWKUNDIG ONDERZOEK?
Een bouwkundig onderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit, oftewel de bouwkundige staat, van het huis. Dit onderzoek brengt eventuele verborgen gebreken aan het licht. Het voordeel voor u is dus dat u niet onvoorzien voor een hoop extra kosten komt te staan. Het onderzoek geeft u simpelweg zekerheid.

DE JUISTE KEUZE
De Hypotheekaanbieder.nl werkt samen met partners die een objectief oordeel kunnen en mogen geven over de bouwkundige staat van de door u aan te kopen woning. De uit het rapport voortvloeiende informatie kan van onschatbare waarde zijn voor u. Het is vaak doorslaggevend om van de koop af te zien of juist niet. Het onderzoek zou kunnen bepalen wat uw financieringsbehoefte is. Het maken van de juiste keus, oftewel zekerheid, wordt mede bepaald door het bouwkundig onderzoek. Een bouwkundig onderzoek met daarnaast een taxatierapport geeft u als koper een reëel beeld van de waarde van de woning.

WIE VERRICHT HET ONDERZOEK?
De rapportage van het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en gespecialiseerde bouwkundige die uw woning op basis van een uitgebreid visueel onderzoek op alle esentiële punten beoordeelt. De wijze van het bouwkundig onderzoek worden uniform, waar ook in Nederland, toegepast en voldoen aan strenge richtlijnen. Betreft het een aankoop van een woning en is het noodzakelijk onderhoud meer dan 10% van de marktwaarde en wilt u de aankoop middels NHG financieren, dan leggen zij u de eis op een bouwkundig onderzoek te laten verrichten. Ook dan zal het bouwkundig rapport volgens de NHG-normen worden opgesteld en dit geheel zonder meerprijs.

Zorg dat u zelf ook bij de inspectie aanwezig bent, zodat de bouwkundige u dan tevens een verdere mondelinge toelichting kan geven over de woning.
Tarieven en aanvraag.