VOORDELEN:
  • De keuze voor lasten verlaging en/of opbrengstverhoging.
  • U wordt nu niet gedwongen een beslissing te nemen voor langere termijn.
  • Flexibiliteit.
NADELEN:
  • U moet op de hoogte zijn van de economische ontwikkelingen en vooruitzichten.
  • Een switch is vaak gebaseerd op een korte termijn aangelegeheid.
  • U betaalt voor de flexibiliteit.

Bent u een lange termijn denker en realistisch genoeg om in te zien dat het minder kan gaan op de beurs? Vindt u dat de voordelen opwegen tegen de bovengenoemde nadelen? Zo ja, dan is de hybride hypotheek iets voor u.
Om de uiteindelijke hypotheekvariant te bepalen is een adviserend gesprek naar onze mening op zijn plaats.