VOORDELEN:
  • Positief beïnvloeden van de vermogensopbouw.
  • Maximaal rentevoordeel.
  • Dempend effect op een renteschommeling.
  • Garantie over het op te bouwen kapitaal.
  • Mogelijkheid tot onbelaste vermogensopbouw.
NADELEN:
  • Doorgaans een hogere rente van +/- 0,3%.
  • Minder flexibele hypotheekvorm.
  • Minder voordeel bij een renteverlaging.
  • Gebonden aan een geldverstrekker.

Houdt u van zekerheid en spreekt de rentedemping consructie u aan? Heeft u bovendien geen moeite om voor uw zekerheid iets meer te betalen, dan kan de spaarhypotheek de hypotheek zijn die tot uw rust en woongenot bijdraagt.

KAPITAALSVERZEKERING BIJ UW SPAARHYPOTHEEK
De kapitaalsverzekering is aan meer regels gebonden en is daardoor niet automatisch belastingvrij. De uitkering van een nieuwe kapitaalsverzekering - gekoppeld aan uw eigen woning - blijft onbelast, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Wordt er niet aan de voorwaarden voldaan, dan wordt de opbouw van het kapitaal als vermogen gezien in box III en zal jaarlijks belast worden.