DE LINEAIRE HYPOTHEEK
Bij de lineaire hypotheek bestaan de termijnbedragen uit zowel rente als aflossing. Het aflossingsgedeelte is elke maand gelijk terwijl het rentegedeelte tijdens de looptijd daalt. De daling van het rentegedeelte is het gevolg van het dalen van de schuldrest door de maandelijkse aflossingen. De brutolast van de lineaire hypotheek is in de eerste jaren hoog in vergelijking met andere hypotheekvormen. Door het dalen van de rentebetalingen neemt het fiscale voordeel tijdens de looptijd af.


Lineaire Hypotheek  Lineaire Hypotheek


TOCH AFLOSSEN?
De lineaire hypotheek is met name geschikt voor mensen die in het begin van de looptijd veel willen aflossen. Bij sommige geldverstrekkers is het mogelijk om de aflossingen in het begin van de looptijd te beperken.

VOORDELEN:
  • Snelle daling van de schuldrest.
  • Snelle daling van de brutolasten.
  • Schuld aan het einde van de looptijd afgelost.
NADELEN:
  • Hoge brutolasten in de eerste jaren.
  • Daling van het fiscale voordeel gedurende de looptijd.